Besøksadresse:
Ungdommens Hus
Trondhjemsveien 8 (Nytorvet)
2821 GJØVIK
KART Mer info
om oss
hfu
uk
snakke
Om Ungdomskontakten

Ungdomskontaktens tjenester er rettet mot ungdom med forskjellige behov, og er en del av kommunens forebyggende arbeid for barn og unge. 

En av målsettingene med tjenesten er å komme i kontakt med ungdom som har det vanskelig i sin livsutfoldelse, og å hindre uønsket utvikling.

Hvordan komme i kontakt?

Du kan selv ta kontakt direkte med oss ved besøk på Ungdommens Hus. Du vil lett kunne få kontakt med oss på ungigjovik/facebook, på e-post eller på mobil.  Du finner kontaktopplysninger direkte til alle Ungdomskontakter i menyen over. 

Det hender også vi tar kontakt med deg på oppfrordring fra andre, men da får du alltid vite hvem som har oppfordret oss til det og hvorfor. Det er allikevel du selv som avgjør om du ønsker å ha kontakt med oss videre.

Hva tilbyr vi?

Vi kan tilby deg personlig individuell oppfølging og samtaler. Vi tilbyr også det til dine foreldre, men da helst sammen med deg.

Vi vil ikke snakke med andre enn deg uten at du er informert og har mulighet til å ha innflytelse på hva som skjer. 

Vi har taushetsplikt. 

Du må ikke være med på noe fast aktivitet som Ung i Gjøvik tilbyr for å ha kontakt med oss, men vi benytter gjerne aktivitet som utgangspunkt for å kunne bli bedre kjent med deg. Ofte har vi de beste samtalene med ungdom når vi er på tur enten i skogen eller på fjellet, og du slipper å måtte forholde deg til kontoromgivelser. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hos oss skal du kunne ta opp temaer som angår deg og ditt liv. Det kan være hvordan du har det med deg selv, forhold til dine foreldre, forhold til venner, skole og arbeidsliv med mer.

Vi skal være der for deg når du trenger at noen lytter til hva du har å fortelle. Vår tid står til din dispisisjon. Vi skal også kunne hjelpe deg med å komme i kontakt med andre hjelpetjenester.
Dette kan være dersom du selv føler at det ikke er til hjelp å snakke med oss, eller at vi i sammen finner ut at du har behov for mer spesialiserte tjenester som lege, psykolog(Barne- og Ungdomspykiatrien) eller Barneverntjenesten.

Hos oss skal det være trygt å kunne snakke om det som kan være litt vanskelig, og vi skal kunne gi deg håp om positiv utvikling og bidra til mestring.

Hva kan vi?

Vi har relevant utdanning for å kunne arbeide med ungdom med forskjellige behov. Mange har lang erfaring fra andre hjelpeinstanser, og skal ha et godt kjennskap til alle offentlige hjelpeinstanser.

Våre tjenester er gratis, det er ikke timebestilling, men vi kan gjerne gjøre en avtale om når det passer for deg at vi snakker sammen.
Ungdommens hus

Klikk her:
ENDREDE ÅPNINGSTIDER
på grunn av koronasituasjonen

                                  
mail:ungdom@gjovik.kommune.no

       svane
Helsestasjon for ungdom

Klikk her:
ENDREDE ÅPNINGSTIDER
på grunn av koronasituasjonen

Inngang fra p-plassen på Nytorvet
(bak Gjøvik kirke)


mail: hfu@gjovik.kommune.no

tilbud
Om Ungdomskontakten

Ungdomskontaktens tjenester er rettet mot ungdom med forskjellige behov, og er en del av kommunens forebyggende arbeid for barn og unge. 

En av målsettingene med tjenesten er å komme i kontakt med ungdom som har det vanskelig i sin livsutfoldelse, og å hindre uønsket utvikling.

Hvordan komme i kontakt?

Du kan selv ta kontakt direkte med oss ved besøk på Ungdommens Hus. Du vil lett kunne få kontakt med oss på ungigjovik/facebook, på e-post eller på mobil.  Du finner kontaktopplysninger direkte til alle Ungdomskontakter i menyen over. 

Det hender også vi tar kontakt med deg på oppfrordring fra andre, men da får du alltid vite hvem som har oppfordret oss til det og hvorfor. Det er allikevel du selv som avgjør om du ønsker å ha kontakt med oss videre.

Hva tilbyr vi?

Vi kan tilby deg personlig individuell oppfølging og samtaler. Vi tilbyr også det til dine foreldre, men da helst sammen med deg.

Vi vil ikke snakke med andre enn deg uten at du er informert og har mulighet til å ha innflytelse på hva som skjer. 

Vi har taushetsplikt. 

Du må ikke være med på noe fast aktivitet som Ung i Gjøvik tilbyr for å ha kontakt med oss, men vi benytter gjerne aktivitet som utgangspunkt for å kunne bli bedre kjent med deg. Ofte har vi de beste samtalene med ungdom når vi er på tur enten i skogen eller på fjellet, og du slipper å måtte forholde deg til kontoromgivelser. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hos oss skal du kunne ta opp temaer som angår deg og ditt liv. Det kan være hvordan du har det med deg selv, forhold til dine foreldre, forhold til venner, skole og arbeidsliv med mer.

Vi skal være der for deg når du trenger at noen lytter til hva du har å fortelle. Vår tid står til din dispisisjon. Vi skal også kunne hjelpe deg med å komme i kontakt med andre hjelpetjenester.
Dette kan være dersom du selv føler at det ikke er til hjelp å snakke med oss, eller at vi i sammen finner ut at du har behov for mer spesialiserte tjenester som lege, psykolog(Barne- og Ungdomspykiatrien) eller Barneverntjenesten.

Hos oss skal det være trygt å kunne snakke om det som kan være litt vanskelig, og vi skal kunne gi deg håp om positiv utvikling og bidra til mestring.

Hva kan vi?

Vi har relevant utdanning for å kunne arbeide med ungdom med forskjellige behov. Mange har lang erfaring fra andre hjelpeinstanser, og skal ha et godt kjennskap til alle offentlige hjelpeinstanser.

Våre tjenester er gratis, det er ikke timebestilling, men vi kan gjerne gjøre en avtale om når det passer for deg at vi snakker sammen.
Besøksadresse:
Ungdommens Hus
Trondhjemsveien 8 (Nytorvet)
2821 GJØVIK
KART Mer info
om oss
hfu
uk
snakke
Ungdommens hus

Klikk her:
ENDREDE ÅPNINGSTIDER
på grunn av koronasituasjonen

                                  
mail:ungdom@gjovik.kommune.no

       svane
Helsestasjon for ungdom

Klikk her:
ENDREDE ÅPNINGSTIDER
på grunn av koronasituasjonen

Inngang fra p-plassen på Nytorvet
(bak Gjøvik kirke)


mail: hfu@gjovik.kommune.no

tilbud