Besøksadresse:
Ungdommens Hus
Trondhjemsveien 8 (Nytorvet)
2821 GJØVIK
KART Mer info
om oss
hfu
uk
snakke

Besøksadresse:
Ungdommens Hus
Trondhjemsveien 8 ( Gamle Torvetten)
2821 Gjøvik

Postadresse:
Gjøvik kommune
Ungdomsavdelingen
Postboks 630
2810 GJØVIK

Fakturaadresse:
Gjøvik kommune
Regnskapsavdelingen
Posboks 630
2810 GJØVIK
att: FBMA

Generell kontakt (felles):
ungdom@gjovik.kommune.no


Helsestasjon for ungdom:
hfu@gjovik.kommune.no


ANSATTE I UNGDOMSAVDELINGEN (etter fornavn):

Ann-Kristin Bratlien
979 58 827
Helsestasjon for ungdom 
 
Bjørg Mallasvik
924 31 318
Avdelingsleder Ung i Gjøvik

Csilla Hajdu
904 01 813
Fritidskonsulent
Fritid Biri/Snertingdal

Mari Cathrine Brostuen Hagen
922 38 266
Kulturkontakt/miljøarbeider

Odd Arne Nilssen
482 38 704
Ungdomskontakt

Randi Hermanrud
907 54 817
SLT-koordinator

Rune A. Nygjerdet 
911 17 293
Fagkonsulent

Sven-Kaare Sunde
911 42 772
Ungdomskontakt

Tone Opsahl
959 722 42
Ungdomskontakt

 

 
Ungdommens hus

Klikk her:
ENDREDE ÅPNINGSTIDER
på grunn av koronasituasjonen

                                  
mail:ungdom@gjovik.kommune.no

       svane
Helsestasjon for ungdom

Klikk her:
ENDREDE ÅPNINGSTIDER
på grunn av koronasituasjonen

Inngang fra p-plassen på Nytorvet
(bak Gjøvik kirke)


mail: hfu@gjovik.kommune.no

tilbud

Besøksadresse:
Ungdommens Hus
Trondhjemsveien 8 ( Gamle Torvetten)
2821 Gjøvik

Postadresse:
Gjøvik kommune
Ungdomsavdelingen
Postboks 630
2810 GJØVIK

Fakturaadresse:
Gjøvik kommune
Regnskapsavdelingen
Posboks 630
2810 GJØVIK
att: FBMA

Generell kontakt (felles):
ungdom@gjovik.kommune.no


Helsestasjon for ungdom:
hfu@gjovik.kommune.no


ANSATTE I UNGDOMSAVDELINGEN (etter fornavn):

Ann-Kristin Bratlien
979 58 827
Helsestasjon for ungdom 
 
Bjørg Mallasvik
924 31 318
Avdelingsleder Ung i Gjøvik

Csilla Hajdu
904 01 813
Fritidskonsulent
Fritid Biri/Snertingdal

Mari Cathrine Brostuen Hagen
922 38 266
Kulturkontakt/miljøarbeider

Odd Arne Nilssen
482 38 704
Ungdomskontakt

Randi Hermanrud
907 54 817
SLT-koordinator

Rune A. Nygjerdet 
911 17 293
Fagkonsulent

Sven-Kaare Sunde
911 42 772
Ungdomskontakt

Tone Opsahl
959 722 42
Ungdomskontakt

 

 
Besøksadresse:
Ungdommens Hus
Trondhjemsveien 8 (Nytorvet)
2821 GJØVIK
KART Mer info
om oss
hfu
uk
snakke
Ungdommens hus

Klikk her:
ENDREDE ÅPNINGSTIDER
på grunn av koronasituasjonen

                                  
mail:ungdom@gjovik.kommune.no

       svane
Helsestasjon for ungdom

Klikk her:
ENDREDE ÅPNINGSTIDER
på grunn av koronasituasjonen

Inngang fra p-plassen på Nytorvet
(bak Gjøvik kirke)


mail: hfu@gjovik.kommune.no

tilbud