Besøksadresse:
Ungdommens Hus
Trondhjemsveien 8 (Nytorvet)
2821 GJØVIK
KART Mer info
om oss
uk
hfu
snakke
GaardsLAN231118.png

Link til påmelding:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=654781X145827254X89564


Regler på GårdsLAN
Vi forutsetter at de som får tillatelse til å delta er i stand til å forholde seg til gjeldende regler for arrangementet.

Regler:
 • Arrangementet er rusfritt. Ved brudd på dette blir deltagers foresatte kontaktet og deltagelsen avsluttet.
 • Det er kun de som er påmeldt til LAN som får være i lokalet.
 • Du får ikke være med uten godkjennelse fra foresatte.
 • De som skal spille musikk må ha øretelefoner.
 • Det skal være ro i spillområdet.
 • Du er selv ansvarlig for dine eiendeler.
 • Etter klokken 23.00 skal alle deltagere være innenfor markert området ved Gjøvik gård.
 • Det er tillatt å sove underveis og en egen liten krok blir satt av til dette. Du blir liggende rett på gulvet.

Pakkeliste:
 • 100 kr. i egenandel
 • Strømpad/strømfordeler (deltakerne får kun en strømkontakt)
 • Nettverkskabel (Helst over 4 meter)
 • Mat og drikke (energidrikk er IKKE tillatt)
 • Sovepose og liggeunderlag (hvis du vil sove)
Ungdommens hus:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag 


1430 - 1600
1430 - 1600
1430 - 1730
1430 - 2100
Åpent tilbud er STENGT, men
UK og HFU er åpent

      

                                        

mail:ungdom@gjovik.kommune.no

       svane
Helsestasjon for ungdom

Gjøvik kommune sin helsestasjon for ungdom har åpent hver dag (drop-in):

Mandag:


Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: 
0830 - 1530
(stengt mellom 1330 - 1500
pga. internt møte)
1430 - 1900 (legebemannet)
0830 - 1530
0830 - 1530
0830 - 1430
   


Inngang fra p-plassen på Nytorvet
(bak Gjøvik kirke)


mail: hfu@gjovik.kommune.no

tilbud
GaardsLAN231118.png

Link til påmelding:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=654781X145827254X89564


Regler på GårdsLAN
Vi forutsetter at de som får tillatelse til å delta er i stand til å forholde seg til gjeldende regler for arrangementet.

Regler:
 • Arrangementet er rusfritt. Ved brudd på dette blir deltagers foresatte kontaktet og deltagelsen avsluttet.
 • Det er kun de som er påmeldt til LAN som får være i lokalet.
 • Du får ikke være med uten godkjennelse fra foresatte.
 • De som skal spille musikk må ha øretelefoner.
 • Det skal være ro i spillområdet.
 • Du er selv ansvarlig for dine eiendeler.
 • Etter klokken 23.00 skal alle deltagere være innenfor markert området ved Gjøvik gård.
 • Det er tillatt å sove underveis og en egen liten krok blir satt av til dette. Du blir liggende rett på gulvet.

Pakkeliste:
 • 100 kr. i egenandel
 • Strømpad/strømfordeler (deltakerne får kun en strømkontakt)
 • Nettverkskabel (Helst over 4 meter)
 • Mat og drikke (energidrikk er IKKE tillatt)
 • Sovepose og liggeunderlag (hvis du vil sove)
Besøksadresse:
Ungdommens Hus
Trondhjemsveien 8 (Nytorvet)
2821 GJØVIK
KART Mer info
om oss
uk
hfu
snakke
Ungdommens hus:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag 


1430 - 1600
1430 - 1600
1430 - 1730
1430 - 2100
Åpent tilbud er STENGT, men
UK og HFU er åpent

      

                                        

mail:ungdom@gjovik.kommune.no

       svane
Helsestasjon for ungdom

Gjøvik kommune sin helsestasjon for ungdom har åpent hver dag (drop-in):

Mandag:


Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: 
0830 - 1530
(stengt mellom 1330 - 1500
pga. internt møte)
1430 - 1900 (legebemannet)
0830 - 1530
0830 - 1530
0830 - 1430
   


Inngang fra p-plassen på Nytorvet
(bak Gjøvik kirke)


mail: hfu@gjovik.kommune.no

tilbud