TLF: 61 18 96 96
Besøksadresse:
Ungdommens Hus
Trondhjemsveien 8 (Nytorvet)
2821 GJØVIK
KART Mer info
om oss
uk
hfu
fig
snakke

GårdsLAN 20. - 21. april 2018
Link til påmelding:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=573100X124514938X74048


Regler på GårdsLAN
Vi forutsetter at de som får tillatelse til å delta er i stand til å forholde seg til gjeldende regler for arrangementet.

Regler:

 • Arrangementet er rusfritt. Ved brudd på dette blir deltagers foresatte kontaktet og deltagelsen avsluttet.
 • Det er kun de som er påmeldt til LAN som får være i lokalet.
 • Du får ikke være med uten godkjennelse fra foresatte.
 • De som skal spille musikk må ha øretelefoner.
 • Det skal være ro i spillområdet.
 • Du er selv ansvarlig for dine eiendeler.
 • Etter klokken 23.00 skal alle deltagere være innenfor markert området ved Gjøvik gård.
 • Det er tillatt å sove underveis og en egen liten krok blir satt av til dette. Du blir liggende rett på gulvet.

Pakkeliste:
 • 50 kr. kontant til inngangen
 • Strømpad/strømfordeler (deltakerne får kun en strømkontakt)
 • Nettverkskabel (Helst over 4 meter)
 • Mat og drikke (energidrikk er IKKE tillatt)
 • Sovepose og liggeunderlag (hvis du vil sove)

Hva skjer?

Ung i Gjøvik har følgende aktiviteter utenom de faste i mars og april: 


Mars
1. mars: Søknadsfrist for Mestringstur vinter 2018. Gå til søknadsskjema.
21. mars: Tur til Hafjell. Gå til påmeldingsskjema.
22. mars: Konsert på Ungdommens Hus - mer info om band kommer. Vil du spille selv? Ta kontakt


April:

20. - 21. april: GårdsLAN, Gjøvikhallen - informasjon og påmeldingsskjema kommer

For mer informasjon om det enkelte arrangment, ta kontakt med oss.

Viktig informasjon om helsestasjon for ungdom

Her er en oversikt over hva du kan få hjelp til og hva vi kan hjelpe deg med:


Åpningstider:

Gjøvik kommune sin helsestasjon for ungdom har åpent hver dag (drop-in): 

Mandag: 0830 - 1530
Tirsdag: 1430 - 1900 (legebemannet)
Onsdag: 0830 - 1530
Torsdag: 0830 - 1530
Fredag: 0830 - 1430

Klikk for mer info
Ungdommens hus:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: 

1430 - 1600
1430 - 1600
1430 - 1730
1430 - 2100
STENGT

     svane 

                                        
mail:ungdom@gjovik.kommune.no

Helsestasjon for ungdom

Gjøvik kommune sin helsestasjon for ungdom har åpent hver dag (drop-in):

Mandag:


Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: 
0830 - 1530
(stengt mellom 1330 - 1500
pga. internt møte)
1430 - 1900 (legebemannet)
0830 - 1530
0830 - 1530
0830 - 1430
   

  Inngang via brua fra parkeringsplassen Q-park (bak Gjøvik kirke).  

hfu@gjovik.kommune.no
tilbud
fritid biri
fritid snert

GårdsLAN 20. - 21. april 2018
Link til påmelding:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=573100X124514938X74048


Regler på GårdsLAN
Vi forutsetter at de som får tillatelse til å delta er i stand til å forholde seg til gjeldende regler for arrangementet.

Regler:

 • Arrangementet er rusfritt. Ved brudd på dette blir deltagers foresatte kontaktet og deltagelsen avsluttet.
 • Det er kun de som er påmeldt til LAN som får være i lokalet.
 • Du får ikke være med uten godkjennelse fra foresatte.
 • De som skal spille musikk må ha øretelefoner.
 • Det skal være ro i spillområdet.
 • Du er selv ansvarlig for dine eiendeler.
 • Etter klokken 23.00 skal alle deltagere være innenfor markert området ved Gjøvik gård.
 • Det er tillatt å sove underveis og en egen liten krok blir satt av til dette. Du blir liggende rett på gulvet.

Pakkeliste:
 • 50 kr. kontant til inngangen
 • Strømpad/strømfordeler (deltakerne får kun en strømkontakt)
 • Nettverkskabel (Helst over 4 meter)
 • Mat og drikke (energidrikk er IKKE tillatt)
 • Sovepose og liggeunderlag (hvis du vil sove)

Hva skjer?

Ung i Gjøvik har følgende aktiviteter utenom de faste i mars og april: 


Mars
1. mars: Søknadsfrist for Mestringstur vinter 2018. Gå til søknadsskjema.
21. mars: Tur til Hafjell. Gå til påmeldingsskjema.
22. mars: Konsert på Ungdommens Hus - mer info om band kommer. Vil du spille selv? Ta kontakt


April:

20. - 21. april: GårdsLAN, Gjøvikhallen - informasjon og påmeldingsskjema kommer

For mer informasjon om det enkelte arrangment, ta kontakt med oss.

Viktig informasjon om helsestasjon for ungdom

Her er en oversikt over hva du kan få hjelp til og hva vi kan hjelpe deg med:


Åpningstider:

Gjøvik kommune sin helsestasjon for ungdom har åpent hver dag (drop-in): 

Mandag: 0830 - 1530
Tirsdag: 1430 - 1900 (legebemannet)
Onsdag: 0830 - 1530
Torsdag: 0830 - 1530
Fredag: 0830 - 1430

Klikk for mer info
TLF: 61 18 96 96
Besøksadresse:
Ungdommens Hus
Trondhjemsveien 8 (Nytorvet)
2821 GJØVIK
KART Mer info
om oss
uk
hfu
fig
snakke
Ungdommens hus:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: 

1430 - 1600
1430 - 1600
1430 - 1730
1430 - 2100
STENGT

     svane 

                                        
mail:ungdom@gjovik.kommune.no

Helsestasjon for ungdom

Gjøvik kommune sin helsestasjon for ungdom har åpent hver dag (drop-in):

Mandag:


Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: 
0830 - 1530
(stengt mellom 1330 - 1500
pga. internt møte)
1430 - 1900 (legebemannet)
0830 - 1530
0830 - 1530
0830 - 1430
   

  Inngang via brua fra parkeringsplassen Q-park (bak Gjøvik kirke).  

hfu@gjovik.kommune.no
tilbud
fritid biri
fritid snert