TLF: 61 18 96 96
Besøksadresse:
Ungdommens Hus
Trondhjemsveien 8 (Nytorvet)
2821 GJØVIK
KART Mer info
om oss
uk
hfu
fig
snakke
Regler på GårdsLAN
Vi forutsetter at de som får tillatelse til å delta er i stand til å forholde seg til gjeldende regler for arrangementet.

Regler:

·       Arrangementet er rusfritt. Ved brudd på dette blir deltagers foresatte kontaktet og deltagelsen avsluttet.

·       Det er kun de som er påmeldt til LAN som får være i lokalet.

·       Du får ikke være med uten godkjennelse fra foresatte.

·       De som skal spille musikk må ha øretelefoner.

·       Det skal være ro i spillområdet.

·       Hver deltager har ca 50 cm tilgjengelig bordbredde.

·       Du er selv ansvarlig for dine eiendeler.

·       Etter klokken 23.00 skal alle deltagere være innenfor markert området ved Gjøvik gård.

·       Det er tillatt å sove underveis og en egen liten krok blir satt av til dette. Du blir liggende rett på gulvet.
Ungdommens hus:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: 

1430 - 1600
1430 - 1600
1430 - 1730
1430 - 2100
STENGT

     svane 

                                        
mail:ungdom@gjovik.kommune.no

Helsestasjon for ungdom

Gjøvik kommune sin helsestasjon for ungdom har åpent hver dag (drop-in):

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: 
0830 - 1530
1430 - 1900 (legebemannet)
0830 - 1530
0830 - 1530
0830 - 1430

hfu@gjovik.kommune.no
tilbud
fritid biri
fritid snert
Regler på GårdsLAN
Vi forutsetter at de som får tillatelse til å delta er i stand til å forholde seg til gjeldende regler for arrangementet.

Regler:

·       Arrangementet er rusfritt. Ved brudd på dette blir deltagers foresatte kontaktet og deltagelsen avsluttet.

·       Det er kun de som er påmeldt til LAN som får være i lokalet.

·       Du får ikke være med uten godkjennelse fra foresatte.

·       De som skal spille musikk må ha øretelefoner.

·       Det skal være ro i spillområdet.

·       Hver deltager har ca 50 cm tilgjengelig bordbredde.

·       Du er selv ansvarlig for dine eiendeler.

·       Etter klokken 23.00 skal alle deltagere være innenfor markert området ved Gjøvik gård.

·       Det er tillatt å sove underveis og en egen liten krok blir satt av til dette. Du blir liggende rett på gulvet.
TLF: 61 18 96 96
Besøksadresse:
Ungdommens Hus
Trondhjemsveien 8 (Nytorvet)
2821 GJØVIK
KART Mer info
om oss
uk
hfu
fig
snakke
Ungdommens hus:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: 

1430 - 1600
1430 - 1600
1430 - 1730
1430 - 2100
STENGT

     svane 

                                        
mail:ungdom@gjovik.kommune.no

Helsestasjon for ungdom

Gjøvik kommune sin helsestasjon for ungdom har åpent hver dag (drop-in):

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: 
0830 - 1530
1430 - 1900 (legebemannet)
0830 - 1530
0830 - 1530
0830 - 1430

hfu@gjovik.kommune.no
tilbud
fritid biri
fritid snert